VERIFIKACE

je proces ověřování kvality symbolu podle specifikace příslušné normy (standardu). K verifikaci je nutné použít k tomu určené zařízení – verifikátor. Často je proces verifikace chybně zaměňován s validací. Validace je proces ověření čitelnosti symbolu. Validace poskytuje pouze informaci, zda symbol je či není čitelný snímačem, kterým validaci provádíme. Nevypovídá nic o kvalitě symbolu. Validaci lze provést běžným snímačem.

V moha případech jsou dnes dodavatelé vázáni požadavky zákazníka na to, aby na dodávaných produktech bylo prováděno značení 1D popřípadě 2D symbolem a aby tento symbol odpovídal určité kvalitě. Zákazník si tím zajistí 100% a rychlou čitelnost těchto symbolů u svých následných procesů. Verifikace nejenom že ověří celkovou kvalitu, ale rovněž odhalí, který konkrétní parametr je problémový. Výrobce má tedy zpětnou odezvu a ví, na co se má zaměřit a co má udělat proto, aby zvýšil svou kvalitu značení.

Verifikátory jsou tedy používány na straně výrobců, kteří si jejich prostřednictvím ověřují kvalitu svého značení. Jsou používány rovněž i na straně odběratelů, kteří si naopak ověřují kvalitu značení svých dodavatelů, aby tak zabránili případným problémům ve své výrobě. V posledních letech je tomu tak především u DPM symbolů (symboly, které vznikají laserem, mikroúderem, atd.), kde kvalita značení je zvláště důležitá. Samotná technologie značení je dosti náročná a výsledek závisí na mnoha faktorech. DPM značení je využíváno pro automatizaci procesů u traceability systémů a proniká do výrob, kde pouhá etiketa nebo inkJet nemá šanci na úspěch.

Verifikují se 1D symboly (tzv. čárové kódy – Code 128, EAN 13, atd.), 2D symboly (Data Matrix, QR code, atd.) a samozřejmě DPM symboly (zde se většinou jedná o 2D symbol, který je vyznačen pomocí laseru, mikroúderu, atd. přímo na produkt.

1Dlabel2

Jak verifikovat?

Ke správné verifikaci potřebujeme vědět jakou normou (standardem) má být symbol verifikován. Norem pro verifikaci je celá řada. V případě, že máte definováno, podle jaké normy máme verifikovat, tak máme situaci ulehčenou. Pokud tomu tak není, doporučujeme poradit se s odborníky. Obecně lze však říct, že DPM symboly (symboly, které jsou vyznačeny přímo do materiálu pomocí laseru, mikroúderu, chemickým leptáním, atd.) se verifikují dle AIM DPM-1-2006. A symboly tištěné na tiskárnách pak dle ISO 15415. Toto je jen obecné doporučení. Pokud tedy víme, jakou normou máme verifikovat, tak musíme vybrat správné zařízení. Zde je nutné si ověřit, zda zařízení k verifikaci má certifikaci a zda zařízení obsahuje vše potřebné k verifikaci.

  • Kalibrační karta: verifikátor je měřící zařízení a jako takové je nutné jej operátorsky kalibrovat, Verifikátor musí být tedy vybaven kalibrační kartou. Více o kalibraci v sekci kalibrace.
  • Vyhodnocovací SW: Zde je nutné se zaměřit na užitnost SW. V praxi zjistíte, že nevystačítes nekompletní nebo zjednodušenou formou výsledků. SW by měl umět ukládat výsledky minimálně do PDF souborů a pro případ nutnosti verifikace více vzorků třeba i do CSV souborů. Tak, aby bylo možné data zpracovávat a ukládat v tabulkách.
  • Plnohodnotné osvětlení: Zejména pro verifikaci DPM symbolů existuje mnoho verifikátorů, které mají pouze jedno, dvě nebo žádná světla. Cena zařízení je tak výrazně nižší. Zákazník se až při čtení normy dozví, že je zde přesně specifikováno několik světel v různých provedeních a úhlech. Takový verifikátor by pak měl být doplněn o tato světla odbornou firmou, která doloží následnou certifikaci řešení. Toto je pak v konečném důsledku mnohem dražší a zdlouhavější, než pořízení správného verifikátoru hned na počátku.light3
  • Kabeláž: nutná pro připojení zařízení k PC nebo vyhodnocovací jednotce.
  • Technická podpora: Je nutné si uvědomit, že verifikátor je měřicí přístroj. Budete tedy určitě potřebovat podporu ve smyslu zaškolení, následné kalibrace, technické podpory. Pokud zařízení budete používat neodborně, tak výsledky verifikace nebudou správné a zařízení můžete i poškodit. Je nutné se tedy obrátiti vždy na firmu s určitou zkušeností a podporou.

Axicon_7XXXX

Výsledek verifikace

Při verifikaci většího množství symbolů jsou pak výsledky ukládány např. do CSV souboru. Data se pak dají hromadně zpracovávat a lépe se archivují. Ve zjednodušené formě je výsledkem verifikace informace o kvalitě. Verifikátor Vám musí k verifikaci symbolu vystavit protokol, který by měl mít více informací (informace o verifikátoru, datum poslední kalibrace, datum verifikace, kdo verifikaci prováděl, celkový výsledek, dílčí výsledky jednotlivých parametrů atd.). Ve většině případů jde o PDF soubor, nebo přímo o tiskový formát z tiskárny. Tento protokol je nutný k doložení kvality.

100010176258111206_Result_00000F10 Verifikační protokol z verifikátoru MICROSCAN UID DPM (verifikace 2D symbolu Data Matrix na desce plošných spojů – symbol vypálen laserem).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>